O nás

Vznik: Special Group je military airsoftový tím, ktorý bol založený dvomi bratmi v Martine v roku 2005, za účelom spojenia nadšencov adrenalínovej bojovej hry s názvom "airsoft". Táto hra si postupne získavala popularitu v mnohých štátoch.
Special Group bol v roku 2014 zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR a odvtedy funguje ako občianske združenie "Airsoftový tím SPECIAL GROUP".


Súčastnosť: Úlohou združenia, je vytvárať podmienky pre rozvoj airsoftového športu na Slovensku, nadväzovať kontakty medzi domácimi a zahraničnými tímami a priaznivcami airsoftu, zabezpečovať a podporovať prezentáciu airsoftu doma i v zahraničí a podieľať sa na organizácii a zabezpečovaní súťaží v rámci airsoftového športu.
Pre svojich členov je dôležitá úloha zvyšovania fyzickej a psychickej zdatnosti a zabezpečovania rozvoja v oblasti zdravotníckej, taktickej a inej špeciálnej prípravy prostredníctvom kurzov a školení.

Primárnym zameraním je využívanie prvkov survivalu, MIL-SIMu (military simulation) a taktickej činnosti, čo znamená, že príslušníci tímu sa snažia realisticky napodobňovať reálne bojové situácie. 
Special Group nie je tím, ktorý napodobňuje existujúcu armádnu/policajnú jednotku, ale snaží sa ísť vlastnou cestou. Je pre nás dôležité, vybudovať si silné zázemie a reputáciu medzi príslušníkmi airsoftovej komunity.
Od začiatku prešiel náš tím viacerými organizačnými zmenami a dnes je v tíme niekoľko stálych členov a 2 v skúšobnej dobe.

Uniformita: Členovia Special Group používajú rôzne farebné varianty a maskovacie vzory, ktoré sú bežne dostupné na území SR a v zahraničí.  Materiálne vybavenie jednotlivca je viac-menej na spoločnom rozhodovaní v rámci vzťahu jednotlivec-skupina.

Výzbroj: Individuálne podľa vlastného výberu rôzne airsoftové zbrane, ktoré musia spĺňať bežné limity stanovené organizátormi airsoftových akcií a ku primárnej zbrani je veľkou výhodou sekundárna zbraň, najmä pre potreby boja CQB.
 


 

 


KVH akcie (Klub vojenskej histórie) Náš tím sa zúčastňuje verejných podujatí, ktoré organizujú Kluby vojenskej histórie po celom Slovensku a tie sa konajú každoročne pri príležitosti výročia SNP. Tieto ukážky majú obvykle veľkú návštevnosť (od 2 000 do 10 000 ľudí).
Návštevníci môžu okrem historickej ukážky vidieť aj dynamickú ukážku airsoftvého boja, ktorú prezentujú airsoftové tímy. Z bezpečnostných dôvodov používame namiesto airsoftových zbraní a streliva expanzné zbrane s cvičným strelivom a pyrotechnikou, ktoré posúvajú ukážku k reálnym súčasným bojom.
Na týchto podujatiach sa snažíme ukázať, že airsoft je dynamická hra, ktorá dokáže nadchnúť ľudí rôznych vekových kategórií.
KVH klubom pomáhame zabezpečiť priestor počas ukážok historických bojov a usmerňujeme návštevníkov, ktorí často nerešpektujú vytýčený priestor pre bezpečné sledovanie ukážky.
Miesta, kde ste nás mohli vidieť: Zázrivá, Kanianka, Tekov, Nezbudská Lúčka, Zemianske Kostoľany, Turčianske Teplice, Strečno.MDD (Medzinárodný deň detí) & Dni polície, ozbrojených a záchranných zložiek Zúčastňujeme sa aj na podujatiach organizovaných z príležitosti MDD a Dní polície, ozbrojených a záchranných zložiek a iné podujatia, kde nás organizátori pozvú, aby sme spestrili ich program ukážkou airsoftových zbraní a vybavenia a možnost zastrieľať si z airsoftových zbraní. Je to spôsob, ako prezentovať airsoft a rozšíriť záujem o tento druh športu najmä u mladých ľudí.Aliancia martinských tímov

Vznik: február 2014
Zloženie tímov: SPECIAL GROUP, STRIKERS, A.S.F., NSU, OWMP, Corpses
Cieľom je:
1. organizácia airsoftových akcii a tréningov predovšetkým aliančných tímov, ale aj ostatných hráčov airsoftu v Turci a jeho blízkom okolí.
2. prezentácia turčianskeho airsoftu v očiach širokej verejnosti
3. podpora hráčov 15+, ktorých je potrebné naučiť základné pravidlá airsoftu, aby sa nestávalo, že na akciách nebudú hráči dodržiavať bezpečnostné pravidlá, prípadne, že budú po verejnosti pobehovať hráči s poodhalenými zbraňami a aby týmto spôsobom nepoškodzovali ponímanie airsoftu v očiach verejnosti.
4. Členovia jednotlivých aliančných tímov sa budú zúčastňovať väčších airsoftových akcii v rámci jednej hernej strany.
5. Činnosti Aliancie budú prezentované na webových stránkach jednotlivých tímov, prípadne na miestach internetových sociálnych sietí.